TIDSTABELLER

Her legge vi ut tidstabller for stevnet. Vi prøver å få lagt ut så fort vi har oversikt på antall starter (påmeldte). Ca. en uke før.